Ostry ból kręgosłupa?

 • en
 • pl
DR N. MED.

Lech Karwicki

Specjalista ortopedii i traumatologii

Specjalizuję się w problematyce związanej z nowotworami narządu ruchu oraz leczeniem przerzutów nowotworowych do kości. Na przestrzeni ponad trzydziestoletniej pracy współpracowałem z wiodącymi ośrodkami ortopedii onkologicznej w Polsce.

Potrzebujesz konsultacji?

Umów wizytę przez stronę carolina.pl

Wykształcenie

 • 1978- 1984 Akademia Medyczna w Lublinie
 • 1987- 1989 Pierwszy stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu
 • 1989- 1995 Drugi stopień specjalizacji: Ortopedia i Traumatologia Narządów Ruchu
 • 1997- 2001 Doktorat: „Ocena sposobu postępowania w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”

Doświadczenie zawodowe

 • 1984- 1988 Szpital Rejonowy im. Świętego Łukasza w Końskich Oddział Ortopedyczno- Urazowy: Asystent
 • 1988- 2005 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika w Łodzi Oddział Ortopedyczno- Urazowy: Starszy Asystent Pododdział Ortopedii Onkologicznej: Kierownik
 • 2005- 2007 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu Oddział Ortopedii Onkologicznej: p.o. Ordynatora
 • 2007- 2009 Centrum Medyczne Damiana w Warszawie
 • 2009- 2010 Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach Oddział Ortopedyczno- Urazowy i Ortopedii Onkologicznej: Ordynator
 • 2010- 2011 Szpital Zakonu Bonifratrów im. Świętego Jana Bożego w Łodzi koordynator utworzenia Oddziału Ortopedii
 • od 2012 Grupa BUPA, Carolina Medical Center

Kursy i szkolenia

 • Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży XVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego.”
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego
 • Klinika Ortopedyczna i Zakłądu Usprawniania Leczniczego CSK MSW w Warszawie, Redakcja czasopisma „Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” Cykliczne Sympozjum Naukowe

Działalność naukowa

Konferencje i wykłady kongresowe

 • Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, Konferencja Bayer- Schering: „ Problematyka zastosowania bisfosfonianów w leczeniu przerzutów do kości”, Konin 17.01.2011
 • Karwicki Lech: „Nowotwory narządu ruchu- epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
 • Karwicki Lech: „Endoprotezoplastyka modularna w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 05.11.2011
 • Karwicki Lech, Bieniek Grzegorz, Galanciak Krystian: „Problematyka złamań odcinka dalszego kości ramiennej; zastosowanie płytek LCP DHP ”, VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech, Dominiak Jarosław, Galanciak Krystian: „Wieloodłamowe wysokoenergetyczne złamania odcinka dalszego kości podudzia. Leczenie operacyjne, opis wybranych przypadków.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech, Galanciak Krystian, Dominiak Jarosław: „Zastosowanie systemu Targon FN w leczeniu operacyjnym złamań szyjki kości udowej.” VII konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii: „Perspektywy rozwoju Rehabilitacji w Polsce”, Pabianice 06.11.2011
 • Karwicki Lech: „ Zastosowanie endoprotez modularnych w rekonstrukcji ubytków poresekcyjnych u chorych z nowotworami narządu ruchu”. IX Sympozjum Kliniki Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży IMiD w W-wie ; „ Kompleksowa terapia przeciwnowotworowa – wspólne działanie, jeden cel”, Jadwisin 8-10.11.2006r
 • Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Leczenie usprawniające pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki resekcyjnej odcinka bliższego kości udowej w przebiegu nowotworów narządu ruchu”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006 r.
 • Karwicki Lech, Dagmara Bogusz: „Nowotwory narządu ruchu, epidemiologia, diagnostyka, leczenie operacyjne”. Zebranie naukowe Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddział w Łodzi, 22.04.2006 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał : „Modularna endoproteza poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu – prezentacja przypadków”. Zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 24.01.2004 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek : „Rola wczesnego zaopatrzenia chirurgicznego w leczeniu guzów kości”. Wykład w ramach posiedzenia naukowego Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 19.02.2003 r.
 • Gaździk Tadeusz, Karwicki Lech, Synder Marek : „Wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii urazowej i ortopedii”. Konferencja naukowa Zarządu Łódzkiego PTOiTr. 18.01.2003 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału – doświadczenia własne”. Konferencja Naukowa: „ Leczenie przerzutów nowotworów do kości”. Lublin 2003 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Przerzuty nowotworowe do kości – możliwości współczesnej ortopedii onkologicznej”. Konferencja nt. „ Postępy w leczeniu onkohematologicznym”. Dobieszków k /Łodzi. 2002 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „ Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. II Sympozjum Inżynierii Ortopedycznej i Protetycznej w Białymstoku, 1999 r.
 • Karwicki Lech: „ Endoprotezoplastyka w leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe PTOiTr. 1999 r.
 • Karwicki Lech, Panasiuk Michał: “Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika. Sesja plakatowa.
 • Karwicki Lech: „Guzy pochodzenia chrzęstnego w materiale Oddziału Ortopedycznego Szpitala im. Kopernika; epidemiologia, diagnostyka, i leczenie”. Posiedzenie naukowe PTOiTr., 1998 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Rola ortopedy w kompleksowym leczeniu nowotworów kości”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, marzec 1997 r.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno-Urazowego” XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lublin, 1996 r.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1995 r.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1994 r.
 • Karwicki Lech: „Złamania typu Galleazzi– wyniki leczenia operacyjnego”. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTOiTr. 1989 r.
 • Karwicki Lech, Jakubowski Krzysztof: „Wyniki leczenia operacyjnego pronacyjno-rotacyjnych złamań kostek goleni”, w materiale Oddziału. Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. 1988 r.

Publikacje

 • Karwicki Lech, Kubiak Marcin: „Quiz onkologiczny, przypadek ze znakiem zapytania”. Scheringówka specjalistyczna, nr 12, 2004.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Panasiuk Michał: „ Modularna endoprotezoplastyka poresekcyjna w leczeniu mięsaków narządu ruchu okolicy kolana i barku”. Acta Clinica et Morphologica, nr 3, wrze. 2004, tom 7, str. 19-23.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Kopka Maciej: „ Operacyjne leczenie przerzutów nowotworowych do kości długich w materiale Oddziału”. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, vol. 5, nr 3, 2003, str. 362-363.
 • Karwicki Lech, Panasiuk Michał: „Ocena wyników leczenia pierwotnych guzów kości i mięsaków tkanek miękkich w materiale Oddziału Ortopedycznego W.Sz.S. im. Kopernika w Łodzi”. Sesja plakatowa XXXII Zjazdu PTOiTr. W Łodzi.
 • Narębski Wojciech, Karwicki Lech, Bandurka Wojciech: „Analiza wyników leczenia złamań krętarzowych metodą Endera z uwzględnieniem powikłao śród i pooperacyjnych”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35.
 • Karwicki Lech, Narębski Wojciech, Panasiuk Michał: „Zastosowanie zespoleń śródszpikowych w operacyjnym leczeniu przerzutów nowotworowych do kości”. Acta Clinica et Morphologica, rok III, tom III, nr 1(8), marzec 2000, str. 31-35
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek: „Zastosowanie megaprotez w leczeniu nowotworów kości”. Białystok, Inżynieria Ortopedyczna i Protetyczna – IOP 99, str. 149-152.
 • Karwicki Lech, Kmieciak Marek, Słomczykowski Michał: „Postępowanie w przerzutowych guzach kości w warunkach miejskiego Oddziału Ortopedyczno- Urazowego”. Chirurgia Narządu Ruchu Ortopedia Polska. 1996; 61: Suplement I, str. 293-297.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Guz olbrzymiokomórkowy kości miednicy. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne. Demonstracja przypadku”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1995, nr 1, str. 69 – 74.
 • Kmieciak Marek, Karwicki Lech: „Chłoniak złośliwy kości udowej”. Kwartalnik Ortopedyczny. Rok 1994, nr 3, str. 101 -105.

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego oraz Sekcji Ortopedii Onkologicznej.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Języki obce

 • angielski
 • rosyjski

Ustawienia Prywatności

Dostosuj ustawienia

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza

Ta strona nie będzie:

 • Określać liczby i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacji o charakterze zbiorczym
 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowania, wypełniania formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym

Ta strona nie będzie:

 • Tworzyć profilu Państwa zainteresowań i dobierać reklam do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarki i urządzenia internetowego

Ta strona będzie:

 • Zapisywać pliki cookie niezbędne do jej funkcjonowania podczas np. żądania dostępu do usług, logowanie, wypełnianie formularza
 • Określać liczbę i źródła odwiedzin, dokonywać pomiarów
 • Ustalać, które treści są najbardziej popularne i jak użytkownik porusza się po stronie
 • Gromadzić informacje o charakterze zbiorczym, anonimowym
 • Tworzyć profil Państwa zainteresowań i dobierać reklamę do Państwa profilu
 • Identyfikować Państwa przeglądarkę i urządzenie internetowe
Zapisz
W celu zapewnienia najwyższej jakości działania ta strona wykorzystuje pliki cookies. Zmian dotyczących plików cookies możesz dokonać w ustawieniach swojej przeglądarki.
Czytaj więcej